РЕКЛАМА


Годишно събрание на "Националната асоциация на преводачите на жестов език"

в България.

Събрание на "Националната асоциация на преводачите на жестов език"
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 26.01.2018

РЕКЛАМА