РЕКЛАМА


Този брой на "Репетиция" проследява подготовката за спекаткъла "Английският прозорец" по Рей Куни.

Комедийната постановка правят самодейните актьори от театралния състав към читалището в град Разлог, хора на различна възраст и с различни професии, но обединени от любовта към сцената. "Репетиция" запознава зрителя както с актьорите на сцена, така и с хората, които следят спекаткъла зад кулисите.

Екипът показва и съкровищницата на самодейците – градеробиерната, където театралите пазят своите костюми.

Самодейни актьори от Разлог поставят спектакъла "Английският прозорец"
"Репетиция" - 18.12.2019

РЕКЛАМА