РЕКЛАМА

Култура.БГ | Съдбата на помощните училища | Части от предаването - 7

Започна “Ръкописът” по БНТ1 01:11:40

БНТ 1 | 01.10.2015 | Култура.БГ

Започна “Ръкописът” по БНТ1

Започна “Ръкописът” по БНТ1
Годишна награда “Захарий Стоянов” 00:10:15

БНТ 1 | 01.10.2015 | Култура.БГ

Годишна награда “Захарий Стоянов”

Годишна награда “Захарий Стоянов”
Фестивал на червенокръстките филми 00:04:36

БНТ 1 | 01.10.2015 | Култура.БГ

Фестивал на червенокръстките филми

Фестивал на червенокръстките филми
Съдбата на помощните училища 00:16:48

БНТ 1 | 01.10.2015 | Култура.БГ

Съдбата на помощните училища

Съдбата на помощните училища
Започна "Ръкописът" на БНТ1 00:17:01

БНТ 1 | 01.10.2015 | Култура.БГ

Започна "Ръкописът" на БНТ1

Започна "Ръкописът" на БНТ1
Премиера на “Пилето“ в Младежки театър 00:04:19

БНТ 1 | 01.10.2015 | Култура.БГ

Премиера на “Пилето“ в Младежки театър

Премиера на “Пилето“ в Младежки театър
“Рицар без броня” след 50 години 00:04:12

БНТ 1 | 01.10.2015 | Култура.БГ

“Рицар без броня” след 50 години

“Рицар без броня” след 50 години

Факт е Законът за предучилищното и средното образование, гласуван вече в българския парламент. Гост в "Денят започва с култура" беше  директорът на Дирекция “Достъп до образование и подкрепа на развитието” към МОН Грета Ганчева по повод на един от притеснителните моменти в този закон, касаещи помощните училища. Според нея приемането на този закон е едно наистина значимо събитие, не е нещо, което изненадва системата, защото от години се работи за това и е имало нужда от нещо, което да промени съдбата на специалните училища. Тя обясни, че философията на този закон е насочена към приобщаването, към подкрепата за личностно развитие на всички деца. По нейно мнение неслучайно и законодателите са се вслушали в разговорите във връзка с помощните училища и в това, че не може да се пристъпи към едно тотално закриване на тези училища, а че трябва да има едни период, в който те да бъдат преобразувани в центрове за специална образователна подкрепа, за да могат да отговорят на потребностите на онези деца, които ще имат нужда от тях. След влизането в сила на Закона до една година тези помощни училища, които в момента са 47 на брой, ще бъдат преобразувани. Новият им статут не означава, че няма да осъществяват образователен процес и няма да работят с децата по начина, по който са работили до сега, че няма до осъществяват и подготовка за придобиване на степен на професионална квалификация, но ще могат да осъществяват още много други дейности, освен чисто образователните, които са насочени към терапия, към арт терапии, различни рехабилитации, програми за кинезитерапия и други.

Съдбата на помощните училища
"Култура.БГ" | "Започна “Ръкописът” по БНТ1" - 01.10.2015

РЕКЛАМА