РЕКЛАМА

"С БНТ2 на училище" - 30.03.2020

С БНТ2 на училище | "С БНТ2 на училище" - 30.03.2020 | Части от предаването - 8

"С БНТ2 на училище" - 30.03.2020

БНТ 2 | 30.03.2020 | С БНТ2 на училище

"С БНТ2 на училище" - 30.03.2020

"С БНТ2 на училище" - 30.03.2020
 БЕЛ 1.клас: Буква Щ щ 00:21:18

БНТ 2 | 30.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 1.клас: Буква Щ щ

БЕЛ 1.клас: Буква Щ щ
БЕЛ 2.клас: Глаголи 00:16:31

БНТ 2 | 30.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 2.клас: Глаголи

БЕЛ 2.клас: Глаголи
БЕЛ 3.клас: Синоними 00:19:03

БНТ 2 | 30.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 3.клас: Синоними

БЕЛ 3.клас: Синоними
БЕЛ 4.клас: Изговор и правопис на  числителните имена 00:24:17

БНТ 2 | 30.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 4.клас: Изговор и правопис на числителните имена

БЕЛ 4.клас: Изговор и правопис на числителните имена
Български език 5.клас: Нелични глаголни форми 00:29:49

БНТ 2 | 30.03.2020 | С БНТ2 на училище

Български език 5.клас: Нелични глаголни форми

Български език 5.клас: Нелични глаголни форми
Български език 6.клас: Минало неопределено време 00:30:01

БНТ 2 | 30.03.2020 | С БНТ2 на училище

Български език 6.клас: Минало неопределено време

Български език 6.клас: Минало неопределено време
Български език 7.клас: Сложно съставно изречение - I част 00:50:21

БНТ 2 | 30.03.2020 | С БНТ2 на училище

Български език 7.клас: Сложно съставно изречение - I част

Български език 7.клас: Сложно съставно изречение - I част9.15 – БЕЛ 1.клас: Буква Щ щ

9.45 - БЕЛ 2.клас: Глаголи

10.15 – БЕЛ 3.клас: Синоними

10.45 – БЕЛ 4.клас: Изговор и правопис начислителните имена

13.00 - Български език 5. клас: Нелични глаголни форми

13.45 - Български език 6.клас: Минало неопределено време

14.30 - Български език 7.клас: Сложно съставно изречение - I част

"С БНТ2 на училище" - 30.03.2020
"С БНТ2 на училище" - 30.03.2020

РЕКЛАМА