РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище - 29.05.2020

С БНТ2 на училище | С БНТ2 на училище - 29.05.2020 | Части от предаването - 9

С БНТ2 на училище - 29.05.2020

БНТ 2 | 29.05.2020 | С БНТ2 на училище

С БНТ2 на училище - 29.05.2020

С БНТ2 на училище - 29.05.2020
Химия и опазване на околната среда – 7. клас: „Периодична таблица“ 00:29:07

БНТ 2 | 29.05.2020 | С БНТ2 на училище

Химия и опазване на околната среда – 7. клас: „Периодична таблица“

Химия и опазване на околната среда – 7. клас: „Периодична таблица“
Човекът и обществото 4. клас: „Богатството на българската култура“ 00:36:59

БНТ 2 | 29.05.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и обществото 4. клас: „Богатството на българската култура“

Човекът и обществото 4. клас: „Богатството на българската култура“
Биология и здравно образование 7. клас: „Клас бозайници“ 00:36:19

БНТ 2 | 29.05.2020 | С БНТ2 на училище

Биология и здравно образование 7. клас: „Клас бозайници“

Биология и здравно образование 7. клас: „Клас бозайници“
Човекът и природата 3. клас: Какво научих по „Човекът и природата“ в трети клас 00:20:51

БНТ 2 | 29.05.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и природата 3. клас: Какво научих по „Човекът и природата“ в трети клас

Човекът и природата 3. клас: Какво научих по „Човекът и природата“ в трети клас
География и икономика 5. клас: „Население на Африка“ 00:24:01

БНТ 2 | 29.05.2020 | С БНТ2 на училище

География и икономика 5. клас: „Население на Африка“

География и икономика 5. клас: „Население на Африка“
География и икономика 6. клас: „Стопанство на Азия“ 00:20:20

БНТ 2 | 29.05.2020 | С БНТ2 на училище

География и икономика 6. клас: „Стопанство на Азия“

География и икономика 6. клас: „Стопанство на Азия“
География и икономика 7. клас: „Рило-Родопска област“ 00:35:18

БНТ 2 | 29.05.2020 | С БНТ2 на училище

География и икономика 7. клас: „Рило-Родопска област“

География и икономика 7. клас: „Рило-Родопска област“
Физика и астрономия 7. клас: „Слънчева система“ 00:41:16

БНТ 2 | 29.05.2020 | С БНТ2 на училище

Физика и астрономия 7. клас: „Слънчева система“

Физика и астрономия 7. клас: „Слънчева система“

9:15 Химия и опазване на околната среда – 7. клас: „Периодична таблица“

9:45 Човекът и обществото 4. клас: „Богатството на българската култура“

10:20 Биология и здравно образование 7. клас: „Клас бозайници“

10:55 Човекът и природата 3. клас: „Какво научих по „Човекът и природата“ в трети клас“ - обобщение

11:20 – МАТУРАТА НА ФОКУС: ПОВТОРЕНИЕ НА УРОЦИТЕ ЗА МАТУРИТЕ

„Български език“ – тема „Употреба на тире и на кавички“;
„Литература“ – тема „Йордан Йовков“

13:00 География и икономика 5. клас: „Население на Африка“

13:45 География и икономика 6. клас:„Стопанство на Азия“

14:30 География и икономика 7. клас: „Рило-Родопска област“

15:15 Физика и астрономия 7. клас: „Слънчева система“

16:15 МАТУРАТА НА ФОКУС – БЕЛ 12. клас ПОВТОРЕНИЕ НА УРОЦИТЕ ЗА МАТУРИТЕ

Български език“ – тема „Употреба на запетая при обръщение и на двоеточие“;
„Литература“ – тема „Йордан Йовков“

16:45 МАТУРАТА НА ФОКУС – БЕЛ 12. клас ПОВТОРЕНИЕ НА УРОЦИТЕ ЗА МАТУРИТЕ

„Български език“ – тема „Фразеологизми“; „Литература“ – тема „Никола Вапцаров“

17:30 МАТУРАТА НА ФОКУС – БЕЛ 12. клас ПОВТОРЕНИЕ НА УРОЦИТЕ ЗА МАТУРИТЕ

„Български език“ – тема „Неуместна употреба на думи“; „Литература“ – тема „Никола Вапцаров“

С БНТ2 на училище - 29.05.2020
"С БНТ2 на училище" - 29.05.2020

РЕКЛАМА