РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище - 16.04.2020

С БНТ2 на училище | С БНТ2 на училище - 16.04.2020 | Части от предаването - 9

С БНТ2 на училище - 16.04.2020

БНТ 2 | 16.04.2020 | С БНТ2 на училище

С БНТ2 на училище - 16.04.2020

С БНТ2 на училище - 16.04.2020
Математика 1.клас: Текстови задачи от събиране и изваждане с едно пресмятане 00:18:58

БНТ 2 | 16.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 1.клас: Текстови задачи от събиране и изваждане с едно пресмятане

Математика 1.клас: Текстови задачи от събиране и изваждане с едно пресмятане
Математика 2.клас: Деление с числото 9 00:12:36

БНТ 2 | 16.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 2.клас: Деление с числото 9

Математика 2.клас: Деление с числото 9
Математика 3.клас: Деление на числата до 1000 с едноцифрено число 00:18:48

БНТ 2 | 16.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 3.клас: Деление на числата до 1000 с едноцифрено число

Математика 3.клас: Деление на числата до 1000 с едноцифрено число
Математика 4.клас: Деление на двуцифрено число с двуцифрено 00:31:24

БНТ 2 | 16.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 4.клас: Деление на двуцифрено число с двуцифрено

Математика 4.клас: Деление на двуцифрено число с двуцифрено
БЕЛ 3.клас: Звукове и букви в българския език – преговор 00:34:32

БНТ 2 | 16.04.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 3.клас: Звукове и букви в българския език – преговор

БЕЛ 3.клас: Звукове и букви в българския език – преговор
География и икономика 7.клас: Дунавска равнина 00:19:34

БНТ 2 | 16.04.2020 | С БНТ2 на училище

География и икономика 7.клас: Дунавска равнина

География и икономика 7.клас: Дунавска равнина
История и цивилизация 7.клас: България в годините на Втората световна война 00:29:37

БНТ 2 | 16.04.2020 | С БНТ2 на училище

История и цивилизация 7.клас: България в годините на Втората световна война

История и цивилизация 7.клас: България в годините на Втората световна война
Физика и астрономия 7.клас: Звук и слух. Обобщение 00:28:42

БНТ 2 | 16.04.2020 | С БНТ2 на училище

Физика и астрономия 7.клас: Звук и слух. Обобщение

Физика и астрономия 7.клас: Звук и слух. Обобщение

9.15 Математика 1.клас: „Текстови задачи от събиране и изваждане с едно пресмятане“

9.45 Математика 2.клас: „Деление с числото 9“

10.15 Математика 3.клас: „Деление на числата до 1000 с едноцифрено число, когато в частното се получава 0 в средата“

10.45 Математика 4.клас: „Деление на двуцифрено число с двуцифрено“

13.00 Български език и литература 3.клас: „Звукове и букви в българския език – преговор“

13.45 География и икономика 7.клас: „Дунавска равнина“

14.30 История и цивилизация 7.клас: „България в годините на Втората световна война“

15.15 Физика и астрономия 7.клас: „Звук и слух. Обобщение“

С БНТ2 на училище - 16.04.2020
"С БНТ2 на училище" - 16.04.2020

РЕКЛАМА