РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище - 28.04.2020

С БНТ2 на училище | С БНТ2 на училище - 28.04.2020 | Части от предаването - 10

С БНТ2 на училище - 28.04.2020

БНТ 2 | 27.04.2020 | С БНТ2 на училище

С БНТ2 на училище - 28.04.2020

С БНТ2 на училище - 28.04.2020
Математика 1.клас: Текстови задачи 00:34:48

БНТ 2 | 28.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 1.клас: Текстови задачи

Математика 1.клас: Текстови задачи
Математика 2.клас: Умножение и деление с 10 00:25:21

БНТ 2 | 28.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 2.клас: Умножение и деление с 10

Математика 2.клас: Умножение и деление с 10
Математика 3.клас: Неизвестно делимо 00:19:23

БНТ 2 | 28.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 3.клас: Неизвестно делимо

Математика 3.клас: Неизвестно делимо
Математика 4. клас: Деление на многоцифрено с двуцифрено число (втора част) 00:23:37

БНТ 2 | 28.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 4. клас: Деление на многоцифрено с двуцифрено число (втора част)

Математика 4. клас: Деление на многоцифрено с двуцифрено число (втора част)
Математика 5. клас: Триъгълник, видове триъгълници и елементи 00:36:01

БНТ 2 | 28.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 5. клас: Триъгълник, видове триъгълници и елементи

Математика 5. клас: Триъгълник, видове триъгълници и елементи
Математика 6. клас: Числови равенства. Свойства 00:39:14

БНТ 2 | 28.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 6. клас: Числови равенства. Свойства

Математика 6. клас: Числови равенства. Свойства
Математика 7.кл.: Неравенства – числови, линейни с едно неизвестно и еквиваленти 00:47:49

БНТ 2 | 28.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 7.кл.: Неравенства – числови, линейни с едно неизвестно и еквиваленти

Математика 7.кл.: Неравенства – числови, линейни с едно неизвестно и еквиваленти
История и цивилизации 6. клас: Европа се отваря към света ХIV – XV век 00:24:41

БНТ 2 | 28.04.2020 | С БНТ2 на училище

История и цивилизации 6. клас: Европа се отваря към света ХIV – XV век

История и цивилизации 6. клас: Европа се отваря към света ХIV – XV век
Гимнастика за деца 00:06:22

БНТ 2 | 28.04.2020 | С БНТ2 на училище

Гимнастика за деца

Гимнастика за деца

9:15 Математика 1.клас: Текстови задачи

9:45 Математика 2.клас: Умножение и деление с 10

10:15 Математика 3.клас: Неизвестно делимо

10:45 Математика 4.клас: Деление на многоцифрено с двуцифрено число (втора част)

13:00 Математика 5.клас: Триъгълник, видове триъгълници и елементи

13:45 Математика 6.клас: Числови равенства. Свойства

14:30 Математика 7.клас: Неравенства – числови, линейни с едно неизвестно и еквивалентни

15:15 История и цивилизации 6.клас: Европа се отваря към света ХIV – XV век


С БНТ2 на училище - 28.04.2020
"С БНТ2 на училище" - 27.04.2020

РЕКЛАМА