РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище - 26.05.2020

С БНТ2 на училище | С БНТ2 на училище - 26.05.2020 | Части от предаването - 9

С БНТ2 на училище - 26.05.2020

БНТ 2 | 25.05.2020 | С БНТ2 на училище

С БНТ2 на училище - 26.05.2020

С БНТ2 на училище - 26.05.2020
БЕЛ 1. клас: Как общуваме. Вежливите думи 00:18:29

БНТ 2 | 26.05.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 1. клас: Как общуваме. Вежливите думи

БЕЛ 1. клас: Как общуваме. Вежливите думи
БЕЛ 2. клас: Изреченията при общуване – обобщение 00:32:34

БНТ 2 | 26.05.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 2. клас: Изреченията при общуване – обобщение

БЕЛ 2. клас: Изреченията при общуване – обобщение
БЕЛ 3. клас: Какво научих по български език и литература в трети клас. Обобщение 00:29:15

БНТ 2 | 26.05.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 3. клас: Какво научих по български език и литература в трети клас. Обобщение

БЕЛ 3. клас: Какво научих по български език и литература в трети клас. Обобщение
БЕЛ 4. клас: Най-важното за изреченията в българския език 00:23:12

БНТ 2 | 26.05.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 4. клас: Най-важното за изреченията в българския език

БЕЛ 4. клас: Най-важното за изреченията в българския език
Български език 5. клас: Синтактичен анализ на просто изречение 00:46:35

БНТ 2 | 26.05.2020 | С БНТ2 на училище

Български език 5. клас: Синтактичен анализ на просто изречение

Български език 5. клас: Синтактичен анализ на просто изречение
Български език 6. клас: Обява и делова покана 00:16:57

БНТ 2 | 26.05.2020 | С БНТ2 на училище

Български език 6. клас: Обява и делова покана

Български език 6. клас: Обява и делова покана
Български език 7. клас: Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч 00:39:03

БНТ 2 | 26.05.2020 | С БНТ2 на училище

Български език 7. клас: Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

Български език 7. клас: Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч
История и цивилизации 5. клас: Религия и култура на Древен Рим 00:22:29

БНТ 2 | 26.05.2020 | С БНТ2 на училище

История и цивилизации 5. клас: Религия и култура на Древен Рим

История и цивилизации 5. клас: Религия и култура на Древен Рим

9.15 – БЕЛ 1. клас: Как общуваме. Вежливите думи

9.45 – БЕЛ 2. клас: Изреченията при общуване – обобщение

10.15 – БЕЛ 3. клас: Какво научих по български език и литература в трети клас. Обобщение

10.45 – БЕЛ 4. клас: Най-важното за изреченията в българския език

11.15 – МАТУРАТА НА ФОКУС: ПОВТОРЕНИЕ НА УРОЦИТЕ ЗА МАТУРИТЕ

13.00 – Български език 5. клас: Синтактичен анализ на просто изречение

13.45 – Български език 6. клас: Обява и делова покана

14.30 - Български език 7. клас: Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

15.15 – История и цивилизации 5. клас: Религия и култура на Древен Рим

16.15 МАТУРАТА НА ФОКУС: ПОВТОРЕНИЕ НА УРОЦИТЕ ЗА МАТУРИТЕ

16.45 - МАТУРАТА НА ФОКУС: ПОВТОРЕНИЕ НА УРОЦИТЕ ЗА МАТУРИТЕ

С БНТ2 на училище - 26.05.2020
"С БНТ2 на училище" - 25.05.2020

РЕКЛАМА