РЕКЛАМА

"С БНТ2 на училище" - 23.03.2020

С БНТ2 на училище | "С БНТ2 на училище" - 23.03.2020 | Части от предаването - 8

"С БНТ2 на училище" - 23.03.2020

БНТ 2 | 23.03.2020 | С БНТ2 на училище

"С БНТ2 на училище" - 23.03.2020

"С БНТ2 на училище" - 23.03.2020
БЕЛ 1. клас: Звук и буква Хх 00:21:37

БНТ 2 | 23.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 1. клас: Звук и буква Хх

БЕЛ 1. клас: Звук и буква Хх
БЕЛ 2. клас: Съществителни собствени и съществителни нарицателни имена 00:28:37

БНТ 2 | 23.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 2. клас: Съществителни собствени и съществителни нарицателни имена

БЕЛ 2. клас: Съществителни собствени и съществителни нарицателни имена
БЕЛ 3, клас: Мога да разпознавам подбудително изречение 00:22:00

БНТ 2 | 23.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 3, клас: Мога да разпознавам подбудително изречение

БЕЛ 3, клас: Мога да разпознавам подбудително изречение
БЕЛ 4. клас: Членуване на числителните имена 00:19:28

БНТ 2 | 23.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 4. клас: Членуване на числителните имена

БЕЛ 4. клас: Членуване на числителните имена
БЕЛ 5. клас: Минало свършено и минало несвършено време на глагола 00:35:45

БНТ 2 | 23.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 5. клас: Минало свършено и минало несвършено време на глагола

БЕЛ 5. клас: Минало свършено и минало несвършено време на глагола
БЕЛ 6. клас: Деепричастие 00:36:11

БНТ 2 | 23.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 6. клас: Деепричастие

БЕЛ 6. клас: Деепричастие
БЕЛ: Обособени части (втора част) 00:40:54

БНТ 2 | 23.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ: Обособени части (втора част)

БЕЛ: Обособени части (втора част)

9:15 - БЕЛ 1. клас: Звук и буква Хх

9:45 - БЕЛ 2. клас: Съществителни собствени и съществителни нарицателни имена

10:15 - БЕЛ 3, клас: Мога да разпознавам подбудително изречение

10:45 - БЕЛ 4. клас: Членуване на числителните имена

13:00 - БЕЛ 5. клас: Минало свършено и минало несвършено време на глагола

13:45 - БЕЛ 6. клас: Деепричастие

14:30 - БЕЛ: Обособени части (втора част)


Гледайте уроците по БНТ2 и БНТ4!

"С БНТ2 на училище" - 23.03.2020
"С БНТ2 на училище" - 23.03.2020

РЕКЛАМА