РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище - 19.05.2020

С БНТ2 на училище | С БНТ2 на училище - 19.05.2020 | Части от предаването - 11

С БНТ2 на училище - 19.05.2020

БНТ 2 | 19.05.2020 | С БНТ2 на училище

С БНТ2 на училище - 19.05.2020

С БНТ2 на училище - 19.05.2020
МАТЕМАТИКА 1. клас: Събиране на числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 00:23:32

БНТ 2 | 19.05.2020 | С БНТ2 на училище

МАТЕМАТИКА 1. клас: Събиране на числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

МАТЕМАТИКА 1. клас: Събиране на числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
МАТЕМАТИКА 2.клас: Решаване на задачи за  мерните единици за време 00:36:18

БНТ 2 | 19.05.2020 | С БНТ2 на училище

МАТЕМАТИКА 2.клас: Решаване на задачи за мерните единици за време

МАТЕМАТИКА 2.клас: Решаване на задачи за мерните единици за време
МАТЕМАТИКА 3.клас: Умножение и деление с числата до 1000 00:31:16

БНТ 2 | 19.05.2020 | С БНТ2 на училище

МАТЕМАТИКА 3.клас: Умножение и деление с числата до 1000

МАТЕМАТИКА 3.клас: Умножение и деление с числата до 1000
МАТЕМАТИКА 4.клас: Умножение и деление с двуцифрено число 00:30:32

БНТ 2 | 19.05.2020 | С БНТ2 на училище

МАТЕМАТИКА 4.клас: Умножение и деление с двуцифрено число

МАТЕМАТИКА 4.клас: Умножение и деление с двуцифрено число
МАТУРАТА НА ФОКУС: БЕЛ - Употреба на тире и на кавички;  Йордан Йовков 00:35:45

БНТ 2 | 19.05.2020 | С БНТ2 на училище

МАТУРАТА НА ФОКУС: БЕЛ - Употреба на тире и на кавички; Йордан Йовков

МАТУРАТА НА ФОКУС: БЕЛ - Употреба на тире и на кавички; Йордан Йовков
МАТЕМАТИКА 5.клас: Успоредник 00:29:33

БНТ 2 | 19.05.2020 | С БНТ2 на училище

МАТЕМАТИКА 5.клас: Успоредник

МАТЕМАТИКА 5.клас: Успоредник
МАТЕМАТИКА 6.клас: Приложение на пропорциите 00:34:26

БНТ 2 | 19.05.2020 | С БНТ2 на училище

МАТЕМАТИКА 6.клас: Приложение на пропорциите

МАТЕМАТИКА 6.клас: Приложение на пропорциите
МАТЕМАТИКА 7.клас: Успоредник 00:38:19

БНТ 2 | 19.05.2020 | С БНТ2 на училище

МАТЕМАТИКА 7.клас: Успоредник

МАТЕМАТИКА 7.клас: Успоредник
Химия и околна среда  7.клас: Периодичен закон 00:28:14

БНТ 2 | 19.05.2020 | С БНТ2 на училище

Химия и околна среда 7.клас: Периодичен закон

Химия и околна среда 7.клас: Периодичен закон
МАТУРАТА НА ФОКУС – БЕЛ: Паронимия. Тавтология; Никола Вапцаров 00:48:10

БНТ 2 | 19.05.2020 | С БНТ2 на училище

МАТУРАТА НА ФОКУС – БЕЛ: Паронимия. Тавтология; Никола Вапцаров

МАТУРАТА НА ФОКУС – БЕЛ: Паронимия. Тавтология; Никола Вапцаров

9.15 – МАТЕМАТИКА 1.клас: Събиране на числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100


9.45 – МАТЕМАТИКА 2.клас: Решаване на задачи за мерните единици за време


10.15 - МАТЕМАТИКА 3.клас: Умножение и деление с числата до 1000


10.45 – МАТЕМАТИКА 4.клас: Умножение и деление с двуцифрено число


11.15- МАТУРАТА НА ФОКУС - БЕЛ: тема - Употреба на тире и на кавички; Литература: тема - Йордан Йовков


13.00 - МАТЕМАТИКА 5.клас: Успоредник


13.45 – МАТЕМАТИКА 6.клас: Приложение на пропорциите. Намиране на неизвестен член на пропорция


14.30 – МАТЕМАТИКА 7.клас: Успоредник


15.15 – ХИМИЯ И ОКОЛНА СРЕДА 7.клас: Периодичен закон


16.15 – МАТУРАТА НА ФОКУС – БЕЛ: тема - Паронимия. Тавтология; тема: Никола Вапцаров

С БНТ2 на училище - 19.05.2020
"С БНТ2 на училище" - 19.05.2020

РЕКЛАМА