РЕКЛАМА


Главна тема на предаването е идеята да се създаде така наречената русенска софтуерна долина – клъстери, бизнес парк и софтуерно градче, която за няколко години може да превърне Русе в износител на нови технологии и продукти за цял свят. При това тя се подкрепя както от Общината, така и от Асоциацията на производителите на софтуер в България – БАСКОМ. В проекта ще се използват знанията и опитът от съвместни магистърски програми по софтуерно инженерство с университета „Карнеги Мелън” в Питсбърг, Импириъл Колидж в Лондон и др.

Една от най-важните страни е мащабната перспектива за младите специалисти. Авторите на проекта утвърждават като основен принцип за разработка на програмата да се търси колкото може по-малко държавно финансиране и да се привлече подкрепата на големи частни фондации. Изключително важна ще е ролята на Общината, която ще участва в клъстерите с публично частно партньорство с инвестиращите фирми. Проектът разчита много за осъществяването си на подкрепата на всички местни хора и институции. Създадена е и група във Фейсбук.

Гости на водещия Роман Сушков са: доц.д-р Иван Станев – общински съветник и един от авторите на проекта, проф. д-р Цветомир Василев от катедра „Информатика и информационни технологии” на Русенския университет, Емилиян Енев – председател на Сдружение „Стартъп фактори”.

Русенска софтуерна долина
"Местно време" - 13.02.2017

РЕКЛАМА