РЕКЛАМА


Росица е посланик на хлеботерапията в Центъра за хора със специални нужди във Варна. Всяка седмица Росица гради хлебни мостове между деца и родители. Приготвянето на хляба е средство за сближаване и споделяне. Месенето развързва езици, прогонва страхове, лекува предразсъдъци. И още разпява, размеква, разточва усмивки.

Хлеботерапията като средство за сближаване и споделяне и нейният посланик Росица
"Малки истории" - 19.12.2018

РЕКЛАМА