РЕКЛАМА


Всички помним думите "Студ, дърво и камък се пука, гладни от два или три деня, а той пее и сè весел!", с които Ботев разказва в едно писмо за приятеля си Васил Левски. За получателя на писмото и неговия 250 годишен род Тулешкови - през очите на проф. Николай Тулешков.

Родът Тулешкови
"Джинс" - 09.03.2019

РЕКЛАМА