РЕКЛАМА


Има един глас, който повече от половин век властва в радиото и разказва за музика, гласът на Тома Спространов. Тази радио легенда е новият гост на „Джинс". Не сменяйте станцията, започва една странна история, за един странен род, стигнал до един странно чаровен град, Пловдив.

Родът на Тома Спространов
"Джинс" - 26.01.2019

РЕКЛАМА