РЕКЛАМА


За хаджи Гьока Павлов - спасителя на Сопот, за буйния Иван Вазов, за Васил Левски и Караджата. За Алеко и пловдивските възрожденци и благодетели. И за паролата "Свободна България".

Родът на Гьока Хаджипетров
"Джинс" - 02.03.2019

РЕКЛАМА