РЕКЛАМА


Предаването "Джинс" ни връща назад във времето, за да разберем каква е родовата връзка между големия ни цирков артист Александър Балкански с фамилиите Джунтини и Малеволти.

Родът на Александър Балкански
"Джинс" - 25.05.2019

РЕКЛАМА