РЕКЛАМА


Рибарската махала е разположена в североизточната част на Тутракан. Тя е паметник на културата от национално значение с висока степен на автентичност. До началото на ХХ век в нея живеят 1437 рибарски семейства и броят на професионалните рибари нараства на 2296 души при население 7926 жители на града.

Независимо от настъпилите превратности в съдбата на Тутракан и Южна Добруджа до 40–те години на ХХ век общият брой на риболовците достига до около 5000 души, а на "рибния пристан" има 1300 двуостри рибарски лодки. Архитектурен резерват "Рибарска махала" е неразривна част от музейната експозиция на Етнографски музей "Дунавски риболов и лодкостроене". Научната стойност на Рибарска махала се откроява и от факта, че в нея има изградени къщи отпреди 150 – 200 години и по своята архитектура имат национално значение.

Рибарската махала в Тутракан
"10 000 крачки" - 11.02.2020

РЕКЛАМА