РЕКЛАМА


В рубриката „Частен случай” ви разказваме защо във Варна зачестяват случаите с големи разлики в показанията между общия и индивидуалните водомери в жилищните кооперации и как това може да се промени.

Разлики в показанията между общия и индивидуалните водомери в жилищни кооперации
"Частен случай" - 14.07.2019

РЕКЛАМА