РЕКЛАМА


В предаването вижте:

На кого, защо и как да благодарим търсим отговорите от Стефи и Патрик Смитьойс.

Галина Герасимова ще ни разкаже какви са заветите на Учителя за благодарните хора.

Елена Анастасова ще ни срещне с един цял 12-и клас в рубриката “Осъзнатото родителство”.

Закуската – "Баница с картофи", ще приготви Еми Витанова от ХлеБар.

Разговори за благодарността
"Пътеки" - 01.12.2018

РЕКЛАМА