РЕКЛАМА


Темите в предаването:

Гости от университета "Галудет" - САЩ;

Ранна рехабилитация в 35-та детска ясла "Вълшебство";


Ранна рехабилитация в 35-та детска ясла "Вълшебство"
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 06.07.2018

РЕКЛАМА