РЕКЛАМА


В предаването ще видите:

Жестовият език - езикът на глухите хора

Работна среща в Народното събрание във връзка с легализацията на жестовия език

Работна среща в Народното събрание във връзка с легализацията на жестовия език
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 09.02.2018

РЕКЛАМА