РЕКЛАМА

Вяра и общество с Горан Благоев | Противоречи ли Националната стратегия за детето на християнските принципи? | Части от предаването - 4

Противоречи ли Националната стратегия за детето на християнските принципи? 00:58:28

БНТ 1 | 16.02.2019 | Вяра и общество с Горан Благоев

Противоречи ли Националната стратегия за детето на християнските принципи?

Противоречи ли Националната стратегия за детето на християнските принципи?
„Нему да бъде слава, чест и почит” 00:29:44

БНТ 1 | 16.02.2019 | Вяра и общество с Горан Благоев

„Нему да бъде слава, чест и почит”

„Нему да бъде слава, чест и почит”
„Бракът е като да си на почивка” 00:07:00

БНТ 1 | 16.02.2019 | Вяра и общество с Горан Благоев

„Бракът е като да си на почивка”

„Бракът е като да си на почивка”
Има ли държавна инвазия в семейството чрез Националната стратегия за детето? 00:19:46

БНТ 1 | 16.02.2019 | Вяра и общество с Горан Благоев

Има ли държавна инвазия в семейството чрез Националната стратегия за детето?

Има ли държавна инвазия в семейството чрез Националната стратегия за детето?

„Идеологията на Стратегията за детето е притеснителна, а резултатите обезпокоителни!” – в този брой на „Вяра и общество”

Тази събота Ви предлагаме:

„Почитаме гений, който от един варварски диалект направи книжовен език.” Памет за св. Кирил Славянобългарски по повод 1150 г. от неговото успение. Със специален видеоматериал ще ви разкажем за последните дни на първопросветителя в Рим и местата, които са свързани с него. Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова, преподавател в СУ коментира: „Глаголицата е свещено писмо кодирала основните символи на християнството – светата Троица и безкрайността на Бог. С лека адаптация този език е бил разбираем за всички славяни, затова става литургичен .” Доц. дин Димо Чешмеджиев, преподавател в Пловдивския университет разказа за „най-ранните изображения на Кирил и Методий, намиращи се в Охридската катедрала „Св. София”. Там на територията на Македония светите братя са изписани като учители на българите. В Търновска България култът на светите братя се развива и фигурира като култ към български апостоли, на чиято приемственост се легитимира и възстановената Българска патриаршия през 1235 г.”.
Естествено не подминаваме и тъжния факт, че паметта на св. Кирил Славянобългарски отново потъна под „блясъка” и „веселбата” на св. Валентин и св. Трифон Зарезан. Дори кръглата му годишнина бе почетена единствено от Българската църква и БАН, а властимащите предпочетоха да зарязват лозя сред електората...

„Бракът е като да си на почивка” – създателите на Международната седмица на брака за първи път в България. Разговор със семейство Мария и Ричард Кейн за обвързаността, споделените отговорности и възможността да се докоснем до Божествената любов.

„Ограничават се правата на родителите за сметка правата на детето, а това води до плачевни резултати.” Осъществява ли се чрез Националната стратегия за детето държавна инвазия в семейството? Верни ли са тълкуванията на религиозните общности, някои от които излязоха със специални становища, как Стратегията прокарва идеята, че всички деца са в риск, че да се отглежда и възпитава в семейство не е най-добрата среда за детето, че държавата е водещата институция, която налага „единствените правилни” действия за отглеждане на деца, защо дефиниции като „насилие“, „здравословно“, „щастие“, според които ще се контролират семействата, са разтегливи и подлежащи на всякаква интерпретация, при това в противоречие на правните принципи и дали общият дух на Стратегията наистина е в противоречие на християнските принципи – децата да се отглеждат и да са отговорност и грижа на семейството? Ивайло Тинчев – зам.председател на УС на Националната асоциация «Поход за семейството» смята, че: «изразеното в Стратегията за детето е опит да се измести мястото на родителите във възпитанието на децата и да се заеме от държавата. Възпрепятстват се родителите да ползват и правата си по Конституция. Резултатите от Стратегията за отминалия десетгодишен период сериозно са влошени, а опитът на Скандинавските страни е повече от притеснителен, а те прилагат правила със същата идеология, залегнали в нашата Стратегия за детето. И не на последно място, важно е да съществува не Агенция за детето, а Агенция за семейството. Богословът Пламен Иванов обясни, че проблемът със Становището на БПЦ по повод Стратегията е, че " ...не се стъпва на опита на Църквата с абортите, наркотичната зависимост и липсата на катехизатори за въвеждане във вярата. По много от тези въпроси е нужна дискусия, която обаче БПЦ не предизвиква. Тя непрекъснато само осъжда и спира дотук. По същество в Стратегията за детето няма важни дефиниции, които допускат двусмислия, библейските текстове, които по принцип имат метафоричен характер се тълкуват буквално." Той отбеляза още, че БПЦ за съжаление, все още няма активна социална роля.

Ако сте пропуснали първото излъчване на «Вяра и общество», може да проследите предаването и чрез неговите повторения: по БНТ 1 – в неделя срещу понеделник от 4.45 ч., по БНТ 4 – в неделя от 11.00 ч. и в понеделник срещу вторник от 3.15 часа, а по БНТ 2 – в събота от 9.30 часа.


Екипът на „Вяра и общество”

Противоречи ли Националната стратегия за детето на християнските принципи?
"Вяра и общество с Горан Благоев" - 16.02.2019

РЕКЛАМА