излъчващи програмата на БНТ за техническа профилактика.

Споделете с приятели


Промени по отношение на спирането на съоръжения от DVB-T мрежата излъчващи програмите на БНТ за техническа профилактика за месец март. Във връзка с въведеното извънредно положение и извършената реорганизации в режима на работата на служителите в “НУРТС БЪЛГАРИЯ” ЕАД, се променя времетраенето, за което ще бъдат спирани съоръженията за профилактика. Без да се променя предварително определения месечен график, съоръженията ще бъдат спирани в определения интервал само ако това се налага и то в рамките на не повече от 10 минути. Този начин на извършване на профилактика ще се прилага за всички планувани пролетни профилактики на съоръженията от DVB-T мрежата.