РЕКЛАМА


Темите в предаването:

Пролетен бал на СГБ

Европейската федерация на преводачите на жестов език на гости в България

Ден на отворените врати в СУУУС - гр. София.

Пролетен бал на СГБ
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 23.03.2018

РЕКЛАМА