РЕКЛАМА


Първият български общественик, който открива потенциала на федеративната идея, е д-р Иван Селимински. Той казва: "Както малкият капитал се конкурира с големия, като се увеличава чрез сдружаване, така и малките държави и народи се освобождават от опекунството и от алчността на по-големите чрез конфедерация."

Търсим отговора на въпроса: Мисия невъзможна ли идеята за сдружаване на балканските народи, която възниква още в края на 19 век и живее до средата на 20 век?

Идеите за федерализация раждат огромни и надежди, но и много разочарования. Те не се реализират заради национализма и са въпрос на конюктура, какъвто е случаят с Българо-югославянската федерация. Балканската федерация е много примамлива идея през 19 век, защото обединението на младите нации на балканите би им дало възможност да се самоуправляват, да развиват по-бързо и ефективно. В средата на 20 век, когато се обсъжда идеята за Южнославянска федерация - от Югославия и България, това е отново в търсене на решение за Балканите, но след Втората световна война. Тогава се смесват проектите на местни мислители от 19 век и проекти на политици от Големите сили - СССР и Великобритания. Още през 1941-42 г. Чърчил замисля система от федерации в Европа: Скандинавска, Централноевропейска и Балканска. Активна роля в опита за федерализиране на Балканите играе Сталин. Основна причина за неуспеха на федерализацията са споровете по т. нар. Македонския въпрос, както и противоборството между Сталин и Тито.

Дискутираме по темата в студиото с:


Проф. Евгения Калинова - преподавател по Съвременна българска история в Софийския университет, специалист по история на социализма.

Проф. Милко Палангурски - специалист по Нова и Най-нова история на България и преподавател във Великотърновския университет.

Доц. Лъчезар Стоянов - преподавател в Нов български университет, изследвал Архивите на Коминтерна в Москва.

Доц. д-р Наум Кайчев - ръководител на катедра "История на Византия и балканските народи" в Софийския университет; специалист по история на Хърватия, Сърбия и Македония от ХІХ и ХХ век.
Гл. ас. д-р Христо Беров - преподавател в Софийския университет по Съвременна балканска история и Международни отношения, изследовател на стопанските, социалните и политическите проблеми на Балканите.


Проектът "Балканска федерация" в "История.bg" в понеделник - 29 януари, от 21:00 часа по БНТ1!

Проектът "Балканска федерация"
"ИСТОРИЯ.BG" - 29.01.2018

РЕКЛАМА