РЕКЛАМА


Приключи проектът на ученическото онлайн списание "Щъркел"

Сляпо-глухият звънар Дечко Гарбатулов от храма "Рождество Хрисово" в гр. Шипка разказва за посещението си в Париж

​Приключи проектът на ученическото онлайн списание "Щъркел"
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 01.12.2017

РЕКЛАМА