РЕКЛАМА

Референдум | При тежките престъпления кое е по-важно за вас: | Части от предаването - 3

Бърза присъда или справедливост – кое от двете е по-важно за обществото? 00:56:24

БНТ 1 | 24.09.2019 | Референдум

Бърза присъда или справедливост – кое от двете е по-важно за обществото?

Бърза присъда или справедливост – кое от двете е по-важно за обществото?
При дела от какъв характер са най-сериозните проблеми в работата на съдилищата? 00:00:12

БНТ 1 | 24.09.2019 | Референдум

При дела от какъв характер са най-сериозните проблеми в работата на съдилищата?

При дела от какъв характер са най-сериозните проблеми в работата на съдилищата?
При тежките престъпления кое е по-важно за вас: 00:00:12

БНТ 1 | 24.09.2019 | Референдум

При тежките престъпления кое е по-важно за вас:

При тежките престъпления кое е по-важно за вас:

При тежките престъпления кое е по-важно за вас:
"Референдум" | "Бърза присъда или справедливост – кое от двете е по-важно за обществото?" - 24.09.2019

РЕКЛАМА