РЕКЛАМА


Историята на децата и майките от Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания на сдружение „Паралелен свят" в Пловдив. От няколко месеца те заедно формират състезателен отбор по баскетбол, с който показват как могат да се преодоляват границите на физиката и психиката.

Паралелен свят
"Малки истории" - 06.06.2018

РЕКЛАМА