Споделете с приятели


На 18.06.2019г. на обект РАДИО ТЕЛЕВИЗИОННА КУЛА ПЛЕВЕН предстоят дейности по демонтаж на DVB-T диплексер за пренастройка.

Ще има прекъсване на захранването на обекта в интервала 09:00 – 18:00 ч.