Споделете с приятели


Във връзка с подмяна на ГРТ на Провадия и Батово ще има прекъсване на захранването на обектите, както следва:

Провадия – на 12.06.2019г.

Батово – на 13.06.2018г.