Споделете с приятели


Във връзка с аварийни дейности по АФС на Виваком на Боровец, на 02.08.2019 е възможно прекъсване на захранването в рамките на до 2 часа в итервала 11÷16 часа.