РЕКЛАМА

България днес | Предложения за промени при делегираните бюджети в образованието | Части от предаването - 2

Бюджетите на училищата и отчетите за изпълнението им 01:27:58

БНТ 2 | 03.07.2017 | България днес

Бюджетите на училищата и отчетите за изпълнението им

Бюджетите на училищата и отчетите за изпълнението им
Предложения за промени при делегираните бюджети в образованието 00:09:28

БНТ 2 | 03.07.2017 | България днес

Предложения за промени при делегираните бюджети в образованието

Предложения за промени при делегираните бюджети в образованието

Бюджетите на училищата и отчетите за изпълнението им да са публични и достъпни за гражданите. Държавата да въведе и гарантира минимални прагове за издръжка на училищата.

Това са само част от препоръките, които предлагат от Съюза на работодателите в системата на народната просвета. Какви други искания имат от Съюза - разговор с Христо Манчев, член на УС на Съюза на работодателите в системата на народната просвета.

Предложения за промени при делегираните бюджети в образованието
"България днес" | "Бюджетите на училищата и отчетите за изпълнението им" - 03.07.2017

РЕКЛАМА