РЕКЛАМА


Изкуство върху стени. Успешно преоткриване на стара строителна техника от Гана. Архитектката Кваме де Хеер реши да напомни по красив начин за предимствата на кирпичените къщи.

Предимствата на кирпичените къщи
"Зелена светлина" - 15.01.2019

РЕКЛАМА