РЕКЛАМА


В това издание на предаването ще видите:

Разширен репортаж за проблемите на ”жестовия” език - работна среща на  Общественият съвет на СГБ.

 

Предаване за хора с увреден слух – 6 юни 2014
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 06.06.2014

РЕКЛАМА