РЕКЛАМА


Предаване за хора с увреден слух – 21 юни 2013
"Светът на жестовете" - 21.06.2013

РЕКЛАМА