РЕКЛАМА


Темите в предаването

1. Празник на хляба в детска градина за деца с увреден слух в София.

2. Държавни първенства за хора с увреден слух.

Празник на хляба в детска градина за деца с увреден слух
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 26.10.2018

РЕКЛАМА