РЕКЛАМА


Темите в предаването:

Как да бъде повишен интересът на децата към технологиите и кариерното развитие в индустрията? Разговор с представителите на Образователно-индустриалния борд в Пловдив Весислав Илиев и Мирияна Митева.

Какви са предизвикателствата пред училищните лидери за изграждане на качествен образователен процес. Разговор с директора на ОУ „Райна Княгиня“ в Пловдив Мария Гайдарова след участието й в балкански форум за образованието в Македония.

В рубриката „Как да четем?“ проф. Инна Пелева представя „Покривът“ на Георги Марков.

Повишаване на интереса на децата към индустрията и технологиите
"Знание.БГ" - 11.11.2019

РЕКЛАМА