РЕКЛАМА


С още едно важно събитие ще запомнят 2017-та година европейските потребители. Изкарахме първото лято без роуминг! То показа, че европейците са започнали да променят навиците си, когато пътуват в чужбина в рамките на ЕС. А през Новата година ни чака и друга добра вест – за намаляване на таксите при разговори с Македония и Сърбия.

Победа за потребителите
"Потребителската кошница" - 14.12.2017

РЕКЛАМА