РЕКЛАМА


В предаването "Арт стрийм" на 8 юни 2019 ще видите:

"Пловдив Каравана" - 200 пътуващи артисти радвижиха въздуха в три градски квартала.

Western Balkans Band BG – музиката в авангарда на сблюжаването между народите.

Галерията на Анастас Константинов вече работи като музей за изкуството на художника.

"Топология Аляска" – изложба на Иван Стойчев в AVR Atelier Vesselin Roussev

"Пловдив Каравана" - 200 пътуващи артисти радвижиха въздуха в 3 градски квартала
"Арт стрийм" - 08.06.2019

РЕКЛАМА