РЕКЛАМА


Бивш директор на историческия музей в Габрово, след пенсионирането си Петър Тоцев най-после има време за себе си - да бъде любопитен и да преоткрива и прилага в живота си отдавна научени в училище правила. Той опитомява слънцето и го впряга в домакинските си занимания - с него готви, пере, отоплява се.

Петър Тоцев - да опитомиш слънцето
"Малки истории" - 10.12.2018

РЕКЛАМА