РЕКЛАМА

Вяра и общество с Горан Благоев | Персийски поети мюсюлмани пишат за Иисус Христос | Части от предаването - 4

Персийски поети мюсюлмани пишат за Иисус Христос 00:55:54

БНТ 1 | 15.02.2020 | Вяра и общество с Горан Благоев

Персийски поети мюсюлмани пишат за Иисус Христос

Персийски поети мюсюлмани пишат за Иисус Христос
Езикът на църковната проповед - бариера или мост между вярващи и Църква 00:15:38

БНТ 1 | 15.02.2020 | Вяра и общество с Горан Благоев

Езикът на църковната проповед - бариера или мост между вярващи и Църква

Езикът на църковната проповед - бариера или мост между вярващи и Църква
Поуки в евангелската притча за Блудния син 00:16:43

БНТ 1 | 15.02.2020 | Вяра и общество с Горан Благоев

Поуки в евангелската притча за Блудния син

Поуки в евангелската притча за Блудния син
Персийската поезия от Средновековието до ХХ век възпява Иисус Христос 00:20:58

БНТ 1 | 15.02.2020 | Вяра и общество с Горан Благоев

Персийската поезия от Средновековието до ХХ век възпява Иисус Христос

Персийската поезия от Средновековието до ХХ век възпява Иисус Христос

„Занемаряването на езика на църковната проповед отдалечава хората от вярата” – в този брой на предаването „Вяра и общество”

В този брой на предаването може да проследите:

Познавам много свещеници, но малко от тях са духовници” – разговор на Горан Благоев с богослова Пламен Иванов за езика на църковната проповед и съвременния човек. „Проповедта е средството, чрез което хората следва да се замислят и да променят живота си”, споделя Иванов и продължава: „В много от случаите днес, езикът на Църквата е нещо архаично, отдалечено във времето. Църковно-славянският език прави богослужението в голяма степен неразбираемо за повечето вярващи. Не се насърчава разбираемият книжовен език. Проповедта сякаш е отписана, тя е в края на богослужението, а не след прочитането на Евангелието, където й е мястото, а много често изобщо я няма. Човек иска да чуе мнението на Църквата по определени актуални въпроси, проблеми-предизвикателства на днешния ден, а не го получава... Вялата проповед ни прави формални християни”. Чуйте още от интересните и неконюктурни размисли на нашия гост.

Всеки човек е скъп на Бога” – размислите на свещеник Илиян Алексиев върху евангелската притча за Блудния син. Духовникът напомни, че когато ние тръгнем към Бога, тогава и Бог ще се притече към нас: „Като любящия баща от притчата Бог няма да чака да дойдем при него, а самият Той ще тръгне към нас. Но трябва да направим първата крачка – да имаме вътрешното покаяние, да извършим на дело тайнството Изповед и тогава Бог ще ни покани на Своята трапеза, т.е. на литургията, както бащата кани сина си на богата гощавка”. Научете също какво олицетворява и големият брат, който винаги е верен на бащата.

Когато дойде някой при вас, не го питайте каква религия изповядва. Дайте му хляб!” Това призовава един от известните персийски поети, според д-р Наби Масуми, поет, философ, изследовател на персийската поезия, специален гост на предаването. „Ако се разходите в персийската литература ще видите много неща написани за Иисус Христос от мюсюлмански поети, които при това никога не са писали за Мохамед. Един от тях е Хафез Ширази. Много други правят като него. При това те възпяват Иисус не като мюсюлмански пророк, а като Син Божий.” Ще имате възможност и да чуете за първи път на български език някои от стиховете на персийски класици, както и на ирански поети от ХХ в., като Парвин Етесами и Мехди Хамиди Ширази, които възпяват Иисус Христос.

Ако сте пропуснали първото излъчване на „Вяра и общество”, може да проследите предаването и чрез неговите повторения: по БНТ1 – в понеделник от 12:30 ч., по БНТ4 – в неделя от 11:00 ч., в понеделник срещу вторник от 2:50 часа и в петък от 12:30ч., а по БНТ2 – в събота от 7:00 часа.


Екипът на „Вяра и общество”

Персийски поети мюсюлмани пишат за Иисус Христос
"Вяра и общество с Горан Благоев" - 15.02.2020

РЕКЛАМА