РЕКЛАМА


Предаването представя обичая „При лаусата", запазен и до днес в русенското село Обретеник. Жителите му са потомци на балканджиите и хърцоите. Обичаят показва наричанията, които са се правили в миналото за родилката и новороденото. Предаването започва с представяне от Миглена Димитрова, секретар на читалището, на основните характеристики на местните обичаи и народни носии. След това има пресъздаване на автентичния обичай и завършва с кратко интервю с Еленка Стефанова от фолклорната група на село Обретеник за спецификата на местния диалект и кухня.

Обичаят "При лаусата", запазен в русенското село Обретеник
"Пазители на традициите" - 08.12.2018

РЕКЛАМА