РЕКЛАМА


Историята на Павлина, малтретирана от малка, физически и психически от баща си, но успяла да надмогне обидите и униженията и да си стъпи на краката, да отгледа сама трите си деца и болните си, възрастни родители.

Павлина, която отглежда сама трите си деца и болните си родители
"Малки истории" - 26.03.2018

РЕКЛАМА