РЕКЛАМА


Пациенти и лекари - заедно в полет към мечтите, въпреки бездействието на държавата. Защо стотици деца с вродени лицеви аномалии са лишени от адекватно лечение?

Какви са причините европейските стандарти за координирани действия на широк кръг специалисти при подобни случаи да не се приемат у нас? Защо се стига до абсурдната ситуация да се дават пари за инвалидни пенсии, вместо с тези средства децата да се лекуват?

Как една клиника не просто помага, въпреки липсата на ясни регламенти на национално ниво, но и задава готов модел, който само трябва да бъде институционално приет и да се следва. Отговорите на тези въпроси търсим в това издание на „Абсурдите с БНТ 2“.

Пациенти и лекари - заедно в полет към мечтите, 12.07.2017
"Абсурдите с БНТ 2" - 12.07.2017

РЕКЛАМА