РЕКЛАМА


На 10 февруари 1947 година в Париж е подписан мирен договор между България и съюзените и сдружени сили за прекратяването на положението на война. Българската делегация се води от Кимон Георгиев, въпреки че министър-председател на България е Георги Димитров. Седмица след влизането на договора в сила лидерът на опозицията Никола Петков е екзекутиран.

Знаете ли, че след края на Втората световна война единствена България от победените германските сателити излиза с териториални придобивки?

Съгласно Парижкия мирен договор (10 февр. 1947г. ) България запазва границите си отпреди влизането във войната (1 март 1941г.), като за нея остава да важи Крайовската спогодба (1940г.), с която Румъния ни връща Южна Добруджа.

Останалите клаузи на договора са неблагоприятни, защото България не е призната за съвоюваща държава - въоръжените сили са намалени и трябва да изплати репарации на Гърция и Югославия в размер на 70 млн. долара.

В дискусията участват:

vlcsnap-2017-02-13-21h06m46s287Проф. Евгения Калинова - историкът от Софийския университет, преподавател по Съвременна история и международни отношения на България, автор на монографии за Втората световна война, за която Парижкият мирен договор е компромис между победителите от Антихитлеристката коалиция.

 

 

 

vlcsnap-2017-02-13-21h06m53s789 Доцент Костадин Грозев - ръководителят на катедра Нова и съвременна история в Софийския университет, изследовател на българо-американските дипломатически и политически отношения през ХХ век, за когото Парижките мирни договори официализират статуквото на Студената война в Европа и света.

 

 

vlcsnap-2017-02-13-21h06m59s264Доктор Борис Стоянов - главният асистент в Историческия и Философския факултети на Алма Матер, специалист по Нова и съвременна история на Европа, История и теория на европейската интеграция и политическите системи през ХХ век, за когото в респектиращата традиция на европейските мирни конгреси Парижкият мир от 1947 г. е най-дълго подготвяният и с най-ограничено значение форум.

 

 

vlcsnap-2017-02-13-21h07m05s611Боян Жеков - докторантът в катедра "История на България" на Софийския университет, изследовател на проблемите на българската армия след 1944 година, за когото споменът за кривдата на Ньойския диктат  в народната памет остава по-ярък от несправедливостите на Парижкият мирен договор.

 

 

 

Гледайте „Парижкият мирен договор от 1947г.“ – в понеделник от 21 ч. по БНТ 1

Парижкият мирен договор от 1947
"ИСТОРИЯ.BG" - 13.02.2017

РЕКЛАМА