РЕКЛАМА


Той живее като отшелник през риболовния сезон. Вечер, в скалното си убежище, чете Омар Хаям на чакалите. Той познава миграцията на рибите, плете изкусно мрежи, владее до съвършенство и най-древните методи на риболов. Заради уменията си Сталин Илиев е номиниран за живо човешко съкровище от Историческия музей на Бургас.

Отшелникът от Ченгене скеле
"Малки истории" - 20.11.2019

РЕКЛАМА