Околен свят 1. клас: Чистотата е здраве

В предаването
Всички броеве

9:15 Околен свят 1. клас: Чистотата е здраве

9:45 Околен свят 2. клас: Здравословно хранене

10:15 Човекът и обществото 3. клас: Отец Паисий Хилендарски - будител на българите

10:45 Човекът и обществото 4. клас: Войни за национално обединение

13:00 Биология и здравно образование 7. клас: Многообразие на мекотелите

13:45 Физика и астрономия 7. клас: Лупа и телескоп

14:30 Човекът и природата 5. клас: Хранене при растенията

15:15 Човекът и природата 6. клас: Вещества и химични реакции