РЕКЛАМА


Добра среща на всички които гледат предаването "Откакто свят светува". Отново ще се срещнем и ще поговорим за ОГЪНЯ и неговата тайна сила. Ще ни пеят три прекрасни момичета от трио "Булгарина".

Огънят и неговата тайна сила
"Откакто свят светува" - 26.10.2019

РЕКЛАМА