РЕКЛАМА


Знаем имената на десетки владетели от историята на траките. Повечето от тях са с митологичен характер. Повечето от тях са известни със своите геройства, извършени в неясни години. Дотук разгледахме някои от най-митологичните персонажи, които се сражават на страната на Троя срещу елините. Благодарение на археологията пък успяхме в един епизод от поредицата да разгадаем историята на неизвестен владетел. От Истории на Тукидид - втора глава, научаваме: "Одриското царство се простира от Абдера към Черно море (Еквисински понт) до устието на река Дунав (Исътр)...Навътре в страната растоянието от Бизантион до Струма (Стримон) се взима от добър пешеходиц за 13 дни."

Одриското царство
"Непозната земя" - 06.12.2015

РЕКЛАМА