РЕКЛАМА

Бразди | Очерк за една „щастлива” ферма в Садово | Части от предаването - 5

Пътят на малките ферми до крайния потребител 00:26:39

БНТ 1 | 27.01.2018 | Бразди

Пътят на малките ферми до крайния потребител

Пътят на малките ферми до крайния потребител
Как продуктите на малките ферми достигат до крайния потребител? 00:06:01

БНТ 1 | 27.01.2018 | Бразди

Как продуктите на малките ферми достигат до крайния потребител?

Как продуктите на малките ферми достигат до крайния потребител?
Очерк за една „щастлива” ферма в Садово 00:08:11

БНТ 1 | 27.01.2018 | Бразди

Очерк за една „щастлива” ферма в Садово

Очерк за една „щастлива” ферма в Садово
Работи ли схемата, наречена директни продажби 00:04:22

БНТ 1 | 27.01.2018 | Бразди

Работи ли схемата, наречена директни продажби

Работи ли схемата, наречена директни продажби
Защо един предприемчив инженер става мелничар? 00:06:33

БНТ 1 | 27.01.2018 | Бразди

Защо един предприемчив инженер става мелничар?

Защо един предприемчив инженер става мелничар?

Студеният зимен вятър и един заразителен стар мерак за овце водят екипа на предаването “Бразди” в планината над гоцеделчевското село Садово.

Очерк за една „щастлива” ферма в Садово
"Бразди" | "Пътят на малките ферми до крайния потребител" - 27.01.2018

РЕКЛАМА